Impralemn service

Impralemn service

RO    HU    EN
 
Impralemn Service - Gheorgheni
 

Politica de confidențialitate

 

Definiții:

  • "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • "prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
  • "firma" : firma SC Impralemn Service SRL, CUI: RO 24871672;
  • "site": site-ul web www.impralemn.ro;

 

Această politică se referă la datele prelucrate pe site-ul www.impralemn.ro operată de SC Impralemn Service SRL. cu sediul în Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr.183, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J19/1149/2008, având Codul Unic de Înregistrare RO 24871672.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site se face conform Regulamentului GDPR în vigoare (Legea 679 din 27 aprilie 2016).

 

Aceste date sunt următoarele:

  • nume și prenume;
  • număr telefon;
  • adresa de e-mail;

 

Aceste date sunt prelucrate numai după trimiterea formularului de contact sau cerere ofertă.

Vizitatorul site-ului nu este obligat în nici un fel să completeze și să trimite formularul de contact sau cerere ofertă.


Dreptul de a cere ștergerea datelor prelucrate:

  • aveți dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate pe site prin trimiterea următorului formular prin e-mail (office@impralemn.ro) sau prin poștă la adresa firmei.

 

SC Impralemn Service SRL nu a înstrăinat şi nu va înstrăina către terţi niciodată date cu caracter personal despre vizitatorii site-ului.

 
 
Acasă Despre noi Servicii Produse Referinţe Contact Politica de confidentialitate Politica cookie
Impralem Service - Gheorgeni
Copyright © 2015-2022 - Impralemn Service

 
.